logo10 m kopieSLOVENSKÁ FYZIOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ

 

SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI

 

Dovoľujeme si Vás privítať na stránkach Slovenskej fyziologickej spoločnosti SLS.

 

Ich obsahom informácie týkajúce sa jej členskej základne, organizačnej štruktúry

a organizácie odbornýchvedeckých podujatí.

 

Okrem toho na nej nájdete aj odkazy na hlavné fyziologické pracoviská na Slovensku,

ako aj zaujímavé odkazy na domácezahraničné internetové stránky.

 

 

Dovoľujeme si Vás požiadaťnahlasovanie Vami organizovaných fyziologických podujatí

(konferencií, kongresov, sympózií, seminárov, workshopovprednášok a pod.) na adresu kamil.javorka@jfmed.uniba.sk

 

Následne bude informácia o takomto podujatí zverejnená na stránke SFyS SLS v časti Organizované podujatia.

 

Aktuálne informácie:

TALOVA

Výsledky súťaže o najlepší poster mladých vedeckých pracovníkov na 93.FD

93. Fyziologické dni, Košice, 31.1. – 2.2.2017

Cena akademika Juraja ANTALA

 

SMOLENICE, 15. – 18.5. 2016 -  2nd JOINT MEETING OF SLOVAK AND SERBIAN PHYSIOLOGICAL SOCIETIES   +  foto

 

FEPS 2016  (Paríž, 29.6. - 1.7. 2016)

Výsledky súťaže o najlepší poster mladých fyziológov    +  f o t o

 

Vyhlásenie súťaže o najlepšiu publikáciu za rok 2016