logo_SPhaS        SLOVENSKÁ FYZIOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ

 

                  SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI

 

 

Dovoľujeme si Vás privítať na stránkach Slovenskej fyziologickej spoločnosti SLS.

 

Ich obsahom informácie týkajúce sa jej členskej základne, organizačnej štruktúry

a organizácie odbornýchvedeckých podujatí.

 

Okrem toho na nej nájdete aj odkazy na hlavné fyziologické pracoviská na Slovensku,

ako aj zaujímavé odkazy na domácezahraničné internetové stránky.

 

 

Dovoľujeme si Vás požiadaťnahlasovanie Vami organizovaných fyziologických podujatí

(konferencií, kongresov, sympózií, seminárov, workshopovprednášok a pod.) na adresu kamil.javorka@uniba.sk

 

Následne bude informácia o takomto podujatí zverejnená na stránke SFyS SLS v časti Organizované podujatia.

 

Aktuálne informácie:

 

 

     nové - new   99. Fyziologické dni,  7. – 8. 2. 2024, Bratislava

 

 

 Výzva SFyS

Súťaž o najlepšiu publikáciu SFyS  uverejnenú v roku 2022

4.4.2023- prvé zasadnutie výboru vo funkčnom období 2023-2026

voľby Výboru SFyS

zápisnica

 

 

 

I U P S  spustenie novej platformy "physiology-in-focus.com" 

 

F E P S   informácie - FEPS Newsletter May 2022

 

Vážení členovia SFyS,

·         dovoľujeme si Vás informovať, že SLS zaslala list Ukrajinskému veľvyslanectvu v SR, v ktorom sa pripájavyhláseniam  WMA, CPMEEFMA  k situácii na Ukrajine.

 

·         upozorňujeme na link časopisu Československá fyziologie, ktorý nám poslal predseda Českej fyziologickej spoločnosti prof. Pokorný. Ide o spoločný časopis, v ktorom sú veľmi vítané aj príspevky členov SFyS.

 

 IUPS 2022 | Home