logo10 m kopieSLOVENSKÁ FYZIOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ

 

SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI

 

Dovoľujeme si Vás privítať na stránkach Slovenskej fyziologickej spoločnosti SLS.

 

Ich obsahom sú informácie týkajúce sa jej členskej základne, organizačnej štruktúry

a organizácie odborných a vedeckých podujatí.

 

Okrem toho na nej nájdete aj odkazy na hlavné fyziologické pracoviská na Slovensku,

ako aj zaujímavé odkazy na domáce a zahraničné internetové stránky.

 

 

Dovoľujeme si Vás požiadať o nahlasovanie Vami organizovaných fyziologických podujatí

(konferencií, kongresov, sympózií, seminárov, workshopov, prednášok a pod.) na adresu kamil.javorka@jfmed.uniba.sk

 

Následne bude informácia o takomto podujatí zverejnená na stránke SFyS SLS v časti Organizované podujatia.

 

Aktuálne informácie:

94. Fyziologické dni, 6.2. – 8.2.2018 - Plzeň – Česká republika

Výsledky súťaže o najlepší poster mladých vedeckých pracovníkov na 93.FD

93. Fyziologické dni, Košice, 31.1. – 2.2.2017

Cena akademika Juraja ANTALA

 

SMOLENICE, 15. – 18.5. 2016 -  2nd JOINT MEETING OF SLOVAK AND SERBIAN PHYSIOLOGICAL SOCIETIES   +  foto

 

FEPS 2016  (Paríž, 29.6. - 1.7. 2016)

Výsledky súťaže o najlepší poster mladých fyziológov    +  f o t o

 

Vyhlásenie súťaže o najlepšiu publikáciu za rok 2016