logo10 m kopieSLOVENSKÁ FYZIOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ

 

SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI

 

Dovoľujeme si Vás privítať na stránkach Slovenskej fyziologickej spoločnosti SLS.

 

Ich obsahom informácie týkajúce sa jej členskej základne, organizačnej štruktúry

a organizácie odbornýchvedeckých podujatí.

 

Okrem toho na nej nájdete aj odkazy na hlavné fyziologické pracoviská na Slovensku,

ako aj zaujímavé odkazy na domácezahraničné internetové stránky.

 

 

Dovoľujeme si Vás požiadaťnahlasovanie Vami organizovaných fyziologických podujatí

(konferencií, kongresov, sympózií, seminárov, workshopovprednášok a pod.) na adresu kamil.javorka@jfmed.uniba.sk

 

Následne bude informácia o takomto podujatí zverejnená na stránke SFyS SLS v časti Organizované podujatia.

 

Aktuálne informácie:

 

7.-9.9.2018, Brno - Visegrad 2018

14.-16.9.2018, London Europhysiology 2018

11.-14.11.2018, Praha  - New Frontiers in Basic Cardiovascular Research: France – New EU Members - prihlaska

 

Vyhlásenie súťaže o najlepšiu publikáciu za rok 2017

94. Fyziologické dni, 6.2. – 8.2.2018 - PlzeňČeská republika