logo_SPhaS        SLOVENSKÁ FYZIOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ

 

                  SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI

 

 

Dovoľujeme si Vás privítať na stránkach Slovenskej fyziologickej spoločnosti SLS.

 

Ich obsahom informácie týkajúce sa jej členskej základne, organizačnej štruktúry

a organizácie odbornýchvedeckých podujatí.

 

Okrem toho na nej nájdete aj odkazy na hlavné fyziologické pracoviská na Slovensku,

ako aj zaujímavé odkazy na domácezahraničné internetové stránky.

 

 

Dovoľujeme si Vás požiadaťnahlasovanie Vami organizovaných fyziologických podujatí

(konferencií, kongresov, sympózií, seminárov, workshopovprednášok a pod.) na adresu kamil.javorka@uniba.sk

 

Následne bude informácia o takomto podujatí zverejnená na stránke SFyS SLS v časti Organizované podujatia.

 

Aktuálne informácie:

 

98. Fyziologické dni,7. – 8. február 2023, Praha, Česká republika

49. pracovná konferencia Komisie experimentálnej kardiológie 2022, 12. – 14. október 2022 , Skalica

3rd Regional Congress of Physiological Societies and 5th Congress of Croatian Physiological Society , 22 - 24 September 2022, Plitvička Jezera, Chorvátsko

 

EUROPHYSIOLOGY 2022 – 16. – 18. September 2022, Copenhagen, Dánsko

 

I U P S  spustenie novej platformy "physiology-in-focus.com" 

 

F E P S   informácie - FEPS Newsletter May 2022

 

Vážení členovia SFyS,

·         dovoľujeme si Vás informovať, že SLS zaslala list Ukrajinskému veľvyslanectvu v SR, v ktorom sa pripájavyhláseniam  WMA, CPMEEFMA  k situácii na Ukrajine.

 

·         upozorňujeme na link časopisu Československá fyziologie, ktorý nám poslal predseda Českej fyziologickej spoločnosti prof. Pokorný. Ide o spoločný časopis, v ktorom sú veľmi vítané aj príspevky členov SFyS.

 

 IUPS 2022 | Home