logo10 m kopieSLOVENSKÁ FYZIOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ

 

SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI

 

Dovoľujeme si Vás privítať na stránkach Slovenskej fyziologickej spoločnosti SLS.

 

Ich obsahom informácie týkajúce sa jej členskej základne, organizačnej štruktúry

a organizácie odbornýchvedeckých podujatí.

 

Okrem toho na nej nájdete aj odkazy na hlavné fyziologické pracoviská na Slovensku,

ako aj zaujímavé odkazy na domácezahraničné internetové stránky.

 

 

Dovoľujeme si Vás požiadaťnahlasovanie Vami organizovaných fyziologických podujatí

(konferencií, kongresov, sympózií, seminárov, workshopovprednášok a pod.) na adresu kamil.javorka@jfmed.uniba.sk

 

Následne bude informácia o takomto podujatí zverejnená na stránke SFyS SLS v časti Organizované podujatia.

 

Aktuálne informácie:

 

5.-7.2.2019, Praha – 95. Fyziologicke dni 1.informacia

7.-9.9.2018, Brno Visegrad 2018

14.-16.9.2018, London Europhysiology 2018

11.-14.11.2018, Praha New Frontiers in Basic Cardiovascular Research: France – New EU Members – p r i h l a s k a

6.-8.2.2018, Plzen 94. Fyziologicke dni