logo_SPhaS        SLOVENSKÁ FYZIOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ

 

                  SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI

 

 

Dovoľujeme si Vás privítať na stránkach Slovenskej fyziologickej spoločnosti SLS.

 

Ich obsahom sú informácie týkajúce sa jej členskej základne, organizačnej štruktúry

a organizácie odborných a vedeckých podujatí.

 

Okrem toho na nej nájdete aj odkazy na hlavné fyziologické pracoviská na Slovensku,

ako aj zaujímavé odkazy na domáce a zahraničné internetové stránky.

 

 

Dovoľujeme si Vás požiadať o nahlasovanie Vami organizovaných fyziologických podujatí

(konferencií, kongresov, sympózií, seminárov, workshopov, prednášok a pod.) na adresu kamil.javorka@jfmed.uniba.sk

 

Následne bude informácia o takomto podujatí zverejnená na stránke SFyS SLS v časti Organizované podujatia.

 

Aktuálne informácie:

 

 

96. Fyziologické dni, 4.2. – 6.2.2020, MARTIN

 

47. pracovná konferencia KEK 2019 /7.-9.10.2019, Hotel Senec/

 

International Kv7 Channels Symposium 2019 Naples, Italy  /12-14 September 2019/

 

FEPS 2019 (Bologna, Taliansko, 10.- 13. september 2019)predbežný pogram

 

 

39th Congress of the International Union of Physiological Sciences, IUPS-2021 /Beijing, China, 20-24 August, 2021/

 

Súťaž o najlepšiu publikáciu členov SFyS v roku 2018

 

Správa volebnej komisie SFyS 2019

5.-7.2.2019, Praha – 95. Fyziologicke dnif o t o g a l é r i a

Výsledky súťaže mladých vedeckých pracovníkov o najlepší poster na 95. FDf o t o