Podujatia organizované pod záštitou Slovenskej fyziologickej spoločnosti SLS

Plánované podujatia v roku 2014

 

 

 

ARCHÍV

Výsledky súťaže o najlepšiu publikáciu za rok 2014

Do súťaže bolo prihlásených 10 kvalitných vedeckých  prác. Najvyšší počet bodov získala práca:

F. Simko, K. Repova Bednarova, K. Krajcirovicova, J. Hrenak, P. Celec, N. Kamodyova, L. Gajdosechova, S. Zorad, M. Adamcova:

 Melatonin reduces cardiac remodeling and improves survival in rats with isoproterenol-induced heart failure. J Pineal Res 2014; 57:177–184; (IF = 7.812).

 

 

 

Súťaž o najlepšiu publikáciu za rok 2013

            Výsledky súťaže o najlepšiu publikáciu  +  f o t o

 

Kongres fyziologických vied – Belehrad     -   Prvá informácia       Druhá informácia

 

90. Fyziologické dni, Bratislava, 4.2. – 6.2.2014    -  f o t o

       Výsledky súťaže o najlepší poster mladých fyziológov     +   f o t o

           

Uskutočnené podujatia v roku 2014

 

Uskutočnené podujatia v roku 2013

 

Slávnostná vedecká schôdza ÚEE SAV Bratislava – 10.9.2013     +   f o t o

 

41. konferencia Komisie experimentálnej kardiológie  P R O G R A M + ABSTRAKTY   +    f o t o

 

Sympózium v Smoleniciach:  “Pokroky v kardiovaskulárnom výskume“- 23.5.- 26.5.2013  -   text   +   foto

 

Program bilaterálnej slovensko-srbskej konferencie – KOVAČICA 2013  -  text   +   foto

X. Slovak – Czech Congress of Sleep Medicine /KOŠICE/ - link

Neuroscience in Prague – 2.informácia

89. FYZIOLOGICKÉ DNI  - text   + foto

Výsledky súťaže o najlepší poster  + foto

Súťaž o najlepšiu publikáciu za rok 2012

FEPS  2012kongres     text  +  foto

 

Spomienkové zhromaždenie pri príležitosti 100. výročia narodenia prof. MUDr. Juraja Antala, DrSc., akademika SAV  -  fotografie

Konferencia “Trendy v kardiovaskulárnom výskume  Bratislava, 21.6.2012   - fotografie

Odovzdávanie cien za najlepšie postery  -  foto

Odovzdanie ceny za najlepšiu publikáciu za rok 2011