ZApisnice zo zasadnutia VYboru SFyS SLS

OD ROKU 2011 do roku 2015

7.7.2011

16.12.2011

 

19.6.2012

5.11.2012

 

14.6.2013 + foto

9.12.2013 + foto

 

5.2.2014

6.6.2014 + foto

24.11.2014

 

25.2.2015

3.6.2015

28.10.2015 + foto

 

ZAPISNICE Z PLENARNYCH SCHODZI

5.2.2013

5.2.2014

3.2.2015