Zápisnice zo zasadnutia Výboru SFyS SLS

7.7.2011

16.12.2011

 

 

19.6.2012

5.11.2012

 

14.6.2013       +      foto

9.12.2013       +      foto

 

5.2.2014

6.6.2014           +     foto

 

24.11.2014     +      foto

 

25.2.2015

3.6.2015

28.10.2015      +      foto

 

13.6.2016

 

5.4.2017

14.11.2017

 

 

Zápisnice z plenárných schôdzí

 

5.2.2013

5.2.2014      +   foto

 

3.2.2015

2.2.2016

 

31.1.2017