Odkazy na internetové stránky

ODKAZY NA SLOVENSKÉ STRÁNKY

Slovenská lekárska spoločnosť

Fyziologický ústav LF UK, Bratislava, Sasinkova 2

Ústav lekárskej fyziológie UPJŠ, Košice, tr. SNP 1           

Ústav fyziológie JLF UK, Martin, Malá Hora 4                                    

Katedra živočíšnej fyziológie a etológie, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, Mlynská dolina, pavilion B-2                    

Katedra anatómie, histológie a fyziológie, Univerzita veterinárneho lekárstva, Košice, Komenského 73                             

Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Bratislava, Vlárska 3                                                                                         

Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, Bratislava, Sienkiewiczova 1                                                                    

Ústav pre výskum srdca SAV, Bratislava, Dúbravská cesta 9                                                                                                     

Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Bratislava, Vlárska 5                                                                     

Neurobiologický ústav SAV, Košice, Šoltésovej 4                                                                                                                                         

 

MEDZINÁRODNÉ A ZAHRANIČNÉ STRÁNKY

International Union of Physiological Sciences (IUPS)                    

Federation of European Physiological Societies (FEPS)                

Česká lékařská společnost Jana Evengelisty Purkyně

Poľská fyziologická spoločnosť 

Ukrajinská fyziologická spoločnosť

Maďarská fyziologická spoločnosť

Rakúska fyziologická spoločnosť

The Physiological Society (UK)                                                                

The Scandinavian Physiological Society                                               

The American Physiological Society