HISTORIA Slovenskej fyziologickej spoloCnosti SLS

 

STRUCNA HISTORIA

 

PREHLAD FYZIOLOGICKYCH DNI A PURKYNOVYCH PREDNASOK

 

HistorickE zApisnice

-          14.5.1953

-          29.6.1969

 

ZLOZENIE VYBOROV