Ako sa stať členom SFyS?

 

ČlenstvoSlovenskej fyziologickej spoločnosti je podmienené členstvom v Slovenskej lekárskej spoločnosti .  

 

Ak ešte nie ste členom SLS, môžete sa prihlásiť za jej riadneho (individuálneho) člena a zvoliť si aj členstvo v SFyS tak, že si vytlačíte formulár prihlášky za člena SLS a zašlete ho vyplnený a podpísaný na adresu vedeckého sekretára SFyS.

V prípade, že ste doktorand dennej formy štúdia, priložte o tom potvrdený hodnoverný doklad a čestné vyhlásenie, že nemáte iný príjem. Základný členský príspevok je v tomto  prípade 9,- €  namiesto 14,- €.

Zvýhodnený príspevok platí len do konca kalendárneho roka  v ktorom ukončíte štúdium (Príspevkový poriadok SLS).

 

Ak už ste členom Slovenskej lekárskej spoločnosti, stačí si vytlačiť, vyplniť a podpísať formulár pre rozšírenie členstva v SLS a zaslať ho na adresu SLS.

Podrobnosti nájdete aj priamo na stránke SLS - Členstvo.